Concursuri în REGIM DE URGENȚĂ

  • Post author:
  • Post category:Angajări

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,,Leon Daniello,, cu sediul în: localitatea Cluj-Napoca, strada B.P.Hașdeu, nr.6, județul Cluj, organizează concurs de dosare și interviu ÎN REGIM DE URGENȚĂ pentru ocuparea a 6 posturi temporar vacante pe perioadă determinată de asistent medical generalist, 4 posturi infirmieră și 6 posturi îngrijitoare, în vederea desfășurării activității în cadrul Secției COVID-19 Comp.ATI:

Nr.
posturi
Denumire postStudiiLoc muncă
4InfirmierăSecția ATI
6ÎngrijitoareSecția ATI

1. DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:

  • Cerere de participare la concurs;
  • Copie după actul de identitate; Certif. nastere, Certif. Casatorie
  • Copie după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări şi competenţe;
  • Certificat de Membru şi Aviz de Libera Practica de la Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romanaia;
  • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs ( de la medicul de familie ) ;
  • Cazier;
  • Copie după Carnetul de muncă şi/sau adeverinţă de vechime.