Concursuri în REGIM DE URGENȚĂ

  • Post author:
  • Post category:Angajări

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,,Leon Daniello,, cu sediul în: localitatea Cluj-Napoca, strada B.P.Hașdeu, nr.6, județul Cluj, organizează concurs de dosare și interviu ÎN REGIM DE URGENȚĂ pentru ocuparea a:

5 posturi infirmieră,

5 posturi îngrijitoare,

1 post brancardier,

posturi temporar vacante pe perioadă determinată în vederea desfășurării activității în cadrul Secției COVID-19 Comp.ATI:

1. DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:

  • Cerere de participare la concurs;
  • Copie după actul de identitate; Certif. nastere, Certif. casatorie
  • Copie după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări şi competenţe;
  • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs (de la medicul de familie);
  • Cazier;
  • Copie după Carnetul de muncă şi/sau adeverinţă de vechime.
  • Extras cont pentru salarii de la BT sau BRD.