DREPTURILE PACIENTILOR

INFORMAȚIA MEDICALĂ

 1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire laa serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza
 2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate
 3. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care sa le respecte pe durata spitalizarii
 4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic
 5. Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic iar cauza suferinta
 6. Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar cu minimizarea terminologiei de specialitate, in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz se va cauta o alta forma de comunicare
 7. Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau
 8. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului
 9. Pacientul are dreptul de a solicita si de a obtine o alta opinie medicala
 10. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumta scris al
  investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii

CONSIMTAMANTUL PACIENTULUI CU PRIVIRE LA INTERVENTIA MEDICALA

 1. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa, consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale vor fi explicate pacientului
 1. Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a acestuia
 2. In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar
 3. In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei, atat cat permite capacitatea lui de intelegere
 4. In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate
 5. Consimtamantul pacientului este obligatorie pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din cropul sau in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord
 6. Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale ca subiect in invatamantul medical clinic si cercetarea stiintifica; nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului
 7. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

DREPTUL LA CONFIDENTIALITATEA INFIRMATIILOR SI VIATA PRIVATA A PACIENTULUI

 1. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidentiale, chiar si dupa decesul acestuia
 2. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres
 3. In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati,
  implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului este obligatorie
 4. Pacientul are acces la datele medicale personale
 5. Orice amestec in viata privata, familiala, a pacientului este interzisa, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului
 6. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica

OBLIGAȚIILE PACIENTILOR

 1. Sa prezinte la internare actul de identitate, precum si documentele justificative care sa ateste calitatea de asigurat
 2. Sa respecte programul spitalului
 3. Sa respecte ordinea interioara din spital, linistea si curatenia
 4. Sa respecte regulile de igiena personale si colective
 5. Sa manifeste grija fata de bunurile din dotarea spitalului
 6. Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar
 7. Sa respecte regulile ce se aplica in spital
 8. Sa respecte programul de vizite si de masa, precum si circuitele functionale din spital
 9. Sa respecte indicatiile terapeutice ale medicului pe perioada internarii
 10. Sa nu utilizeze consumatori electrici decat cu aprobarea medicilor sefi de sectie
 11. Sa nu paraseasca spitalul fara aprobare pentru problemele extramedicale. In cazul in care are drept de invoire, sa nu depaseasca timpul care i-a fost acordat.
 12. Sa pastreze si sa predea in bune conditii echipamentul de spital si lenjeria de pat primite pentru sederea in spital