Numere de telefon informații pentru aparținători

zilnic, intre orele 16:00 – 19:00

 • Pavilion I – CoVid si Non CoVid
  • 0759 885 706
  • Pentru pacienti internati in saloanele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 11.
 • Pavilion II – CoVid si Non CoVid
  • 0751 294 113
  • Pentru pacienti internati in saloanele: 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25 si 26.
 • Chirurgie Toracia
  • 0264 598 432
  • Pentru pacienti internati in saloanele: 17, 18 si 24.
 • Terapie Intensiva CoVid
  • 0751 169 485
  • Pentru pacienti internati in saloanele: 19, 20, 21 si 22.

* Pachetele se duc pe sectie la orele 12:00, respectiv orele 18:00.

Vă rugăm să respectați intervalul orar! Vă mulțumim!

Close-up, abstract view of architecture.

Purtător de cuvânt

Dr. Victoria Ruta, Medic primar Pneumolog

004 0759 563 454 ruta.victoria@yahoo.com

Informare privind Conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj-Napoca

MANAGER

S.C. BIOSAN SRL, prin reprezentant legal Dr. Vasile Muresan

DIRECTOR MEDICAL

Conf. Dr. Milena Man

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Anca Szilasy

SEF SERVICIU CONTABILITATE

Ec. Marian Birica

SEF SERVICIU RUNOS

Ec. Ana Pogacean

COORDONATOR DEPARTAMENT ADMINISTRATIV

Ing. Sorin Oltean

COORDONATOR DEPARTAMENT ACHIZITII

Ec. Iulia Coman

COORDONATOR DEPARTAMENT JURIDIC

Jur. Sorina Albu

Program audiente: Marți ora 12:00-13:00 și Joi ora 12:00-13:00


e-mail: spital_pneumo@yahoo.com
Telefon Secretariat: 0264597453

ACCESUL MASS-MEDIA ÎN SPITAL

Reglementarea accesului mass-media în spital

Accesul reprezentanților mass-media în unitate, în vederea înregistrării, fotografierii sau filmării se face numai în baza unei cereri scrise aprobate de manager, respectând dreptul la intimitate al pacienților. În situația în care managerul unității nu este prezent în unitate, accesul reprezentanților mass-media este permis numai cu aprobarea înlocuitorului managerului și cu înstiințarea purtătorului de cuvânt.

Accesul reprezentanților mass-media în spital este permisă pe baza acreditării acestora (aprobării date de manager). Pentru obținerea acreditării, instituțiile de presă vor face demersuri scrise (cerere), specificând numele persoanelor care fac parte din echipa de presă (reporter, cameraman, etc), datele de identificare și numărul de telefon al acestora.

Acreditarea de presă se acordă fără discriminare, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrare. Acreditarea poate fi refuzată sau retrasă pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității unității și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul reprezentant mass-media, în cazul în care se constată abateri grave sau repetate de la normele deonotologiei profesionale sau pentru fapte prin care a fost încălcată prezenta procedură. În acest caz, va fi informată instituția mass-media pentru obținerea acreditării pentru un alt reprezentant.

Pe toata durata deplasării în incinta unității, reprezentanții mass-media vor fi însoțiți de purtătorul de cuvânt al unității sau cu persoana desemnată de conducerea unității.

După înștiințarea prealabilă a managerului unității și cu acordul acestuia, purtătorul de cuvânt îndeplinește următoarele atribuții:

– Furnizează reprezentanților mass-media prompt și complet orice informație de interes public, care privește activitatea instituției;
– Informează în timp util și asigură accesul reprezentanților mass-media la activitățile și acțiunile de interes public, organizate de unitate;
– Asigură periodic sau de fiecare dată când activitatea instituției prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri, briefinguri.

Toate informațiile solicitate vor fi date sub rezerva respectării Legii 46/2003 privind drepturile pacienților; declarațiile vor fi date în acelasi timp pentru toți reprezentanții mass-media.

Cadru legislativ:

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului;
Ordin MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.


Link-uri utile

PROGRAM DE DEPISTARE PRECOCE (SCREENING), DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PRECOCE AL TUBERCULOZEI, INCLUSIV AL TUBERCULOZEI LATENTE

https://screeningtb.ro/

EVENIMENTELE ASOCIATE SOCIETĂȚII ROMÂNE DE PNEUMOLOGIE

https://www.srp.ro/calendar.aspx#aug

REGISTRUL NATIONAL DE EVIDENTA A PNEUMOPATIILOR INTERSTITIALE DIFUZE

http://www.regis.ro/

GRUPUL DE LUCRU PENTRU DAAT AL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE PNEUMOLOGIE, ADERAREA ROMÂNIEI LA STRUCTURI EUROPENE

http://www.alfa1.ro/grupul-de-lucru.html

SOCIETATEA EUROPEANA DE PNEUMOLOGIE (ERS) – ERS INTERNATIONAL CONGRESS 4-6 SEPTEMBRIE 2022

https://www.ersnet.org/#home

COMISIA REGIONALA MULTIDISCIPLINARA DE EXPERTIZA IN PNEUMOPATII INTERSTITIALE DIFUZE

 • Se desfasoara hibrid (saptamanal on-site Miercuri ora 13.00 si in prima Miercuri din luna online)
 • Pentru logare este necesara anuntarea prealabila a participarii pe adresa de e-mail a spitalului (spital_pneumo@yahoo.com) sau a coordonatorului

COMISIA REGIONALA MULTIDISCIPLINARA DE EXPERTIZA IN CANCERUL PULMONAR

 • Se desfasoara saptamanal on-site in fiecare Joi de la ora 13.30

COMISIA REGIONALA MULTIDISCIPLINARA DE EXPERTIZA IN TUBERCULOZA PULMONARA SI EXTRAPULMONARA

 • Se desfasoara la solicitarea colectivului medical
 • este necesara anuntarea prealabila a participarii pe adresa de e-mail a spitalului (spital_pneumo@yahoo.com) sau a coordonatorului