Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca este înscris în registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 17343.
Conform Regulamentului UE 679/2016, în vigoare de la data de 25 mai 2018 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.