Anunțuri angajare: 2 Medici Specialiști, specialitatea ATI

  • Post author:
  • Post category:Angajări

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,,Leon Daniello,, Cluj-Napoca, organizeazăconcurs în conformitate cu prevederile  Ordinului M.S. Nr.869/2015, cu modificărileși completările ulterioare, următoarele  posturi  vacante:

Denumirea postului:   2  posturi  Medic specialist, în specialitatea ATI,

Proba scrisă din cadrul concursului va avea loc în data de 13.01.2022, ora 10,00, la sediul Secției Clinice ATI  I, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca , str. Clinicilor nr. 3-5, iar data şi ora pentru susţinerea probei clinice sau practice se vor  stabiliti de către comisia de concurs după aflarea rezultatelor la proba scrisă.

 Relații suplimentare se pot obține la tel. 0264 – 597453 interior 138 .