Informare Coplată

Prin prezenta vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 74 din Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 28/03/2013, începând cu data de 01.04.2013 se încasează coplata la internare pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă în sumă de 10 lei.

Fac excepţie categoriile de asiguraţi scutite de coplată, prevăzute la art. 2131 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;
b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
c) pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 1139 lei/lună.
d) femeile însărcinate şi lăuzele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

care fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului anexat.

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE, CU EXCEPŢIA COPLĂŢII, ÎN VALOARE DE MAXIM 10 LEI /SPITALIZARE CONTINUĂ;

Încasarea coplăţii se efectuează zilnic între orele 08:00-12:00 la ghiseul Birou Internari, pentru care se eliberează chitanţă in dublu exemplar. Un exemplar se va afla in posesia pacientului si unul va fi atasat foii de observatie.