În atenția Rezidenților

  • Post author:
  • Post category:Interne

IN ATENTIA MEDICILOR REZIDENȚI CARE URMEAZĂ A
FI ANGAJAȚI INCEPAND CU DATA DE 01.01.2021

DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:  

  • Copie după actul de identitate; naștere, Certif. Căsătorie
  • Copie după actul de studii
  • Repartiția de la DSP
  • Adeverinţă de la medicul de familie
  • Extras de cont de la BT sau BRD
  • Cazier/Declaraţie  că nu are antecedente penale;
  • Acte care dovedesc vechimea în muncă
  • Fişa de aptitudine  –  Medicina muncii