In atenția medicilor rezidenți care urmează a fi angajați de la 01-01-2022

  • Post author:
  • Post category:Angajări

DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE: 

• Copie după actul de identitate; naștere, Certif. Căsătorie 

• Copie după actul de studii 

• Adeverința de la DSP – de trimis pe mail runos.pneumo@yahoo.com in ziua primirii 

• Adeverință de la medicul de familie 

Extras de cont de la BT sau BRD 

• Cazier/Declarație că nu are antecedente penale; 

• Acte care dovedesc vechimea în muncă 

· Fişa de aptitudine – Medicina muncii PROSAN CONSULT dr. PETRESCU CRINA 0264/591331 Str. Iasilor nr.20 

ATENȚIE!!! Adeverința primită de la DSP va fi trimisă pe mailul runos.pneumo@yahoo.com în ziua primirii pentru a putea întocmi adeverința necesara la DSP la repartiția mică, iar dupa adeverinta va prezentati doar in perioada indicate pe adeverinta de la DSP.