Anunțuri angajare pe perioadă nedeterminată: Sef birou Financiar-Contabilitate

  • Post author:
  • Post category:Angajări

Spitalul Clinic de Pneumatiziologie „Leon Daniello„ cu sediul in: localitatea Cluj-
Napoca, strada B.P.Haşdeu, nr. 6, judeţul Cluj, organizează concurs /examen conform Legii
153/2017 şi prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată. de H.G. nr. 1027/2014, coroborată.
cu Hot.497/2010. pentru ocuparea urrnătoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

Nr.
posturi
Denumire postStudiiLoc muncă
1 Șef birou Financiar – ContabilitateSBirou Financiar-Contabilitate