ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL – ÎNGRIJITOARE – PERIOADA DETERMINATĂ

 • Post author:
 • Post category:Angajări

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” cu sediul în: localitatea Cluj-Napoca, strada B.P.Hașdeu, nr.6, județul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: Îngrijitoare, post temporar vacant , contractual, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor: Școala Generală
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: Nu este necesară

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • Proba scrisă: data 09.10.2019, ora 09.00, la sediul institutiei.
 • Proba interviu: data 10.10.2019, ora 11.00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile de la afisare, la sediul institutiei, respectiv 01.10.2019.

Date contact: Biroul RUNOS tel: 0264-597453 interior 138

DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE: 

 • Cerere de participare la concurs;
 • Copie după actul de identitate; nastere, Certif. Casatorie
 • Copie după diploma de studii şi calificare;
 • Curriculum Vitae;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs (de la medic familie);
 • Cazier;
 • Copie după Carnetul de muncă şi/sau adeverinţă de vechime.

BIBLIOGRAFIE

 1. FIȘA POSTULUI
 2. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 3. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 4. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.