ANUNȚ ANGAJARE

  • Post author:
  • Post category:Angajări

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,,Leon Daniello,, cu sediul în: localitatea Cluj-Napoca, strada B.P.Hașdeu, nr.6, județul Cluj, angajează personal, fără concurs, pe perioadă determinată următoarle posturi contractuale:

  • 1 ASISTENT MEDICAL GENERALIST
  • 2 INFIRMIERĂ/ÎNGRIJITOARE

Activitatea se va desfășura pe Secția Clinică Pneumologie COVID-19.
Date contact: Biroul RUNOS tel: 0264-597453 interior 138