CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL – ASISTENT DE LABORATOR

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: localitatea CLUJ-NAPOCA, strada B.P.HAȘDEU, nr. 6, județul CLUJ organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant temporar Asistent de laborator, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.


Denumirea postului: Asistent de laborator

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor: Școala Postliceală Sanitară
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: 3 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • Proba scrisă: data  30.03.2018, ora  10.00, la sediul institutiei.
  • Proba practică: data 30.03.2018,  după afișarea probei scrise.
  • Proba interviu: data 30.03.2018,  imediat după proba practică, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 22.03.2018, la sediul institutiei Biroul Resurse Umane.

Date contact: runos.pneumo@yahoo.com  tel: 0264597453 int.138


VIZUALIZARE ANUNT COMPLET