CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER PERSOANA FIZICA

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO CLUJ

CONSILIUL  DE  ADMINISTRAȚIE


Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile  Ord.M.S. nr 1520 / 2016.


Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj,

str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr.6, în perioada 12 – 28 iunie 2017


Relații suplimentare se pot obține la tel : 0264-597453 int. 138  între orele 08.00-11,00 , persoana de contact Ec.Ana Pogacean sau pe adresa de e-mail: runos.pneumo@yahoo.com