CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE INGRIJITOARE

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: loc. CLUJ-NAPOCA, str.B.P.Haşdeu, nr.6, jud.Cluj, organizează concurs pentru ocuparea a următorului  post contractual, conform H.G. nr. 497/2010:

Denumirea postului:1 post de – Îngrijitoare

– pe perioadă nedeterminată,

– nivelul studiilor: generale,


Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Concursul va consta din: Proba practică şi interviu în data de 15.01.2018, ora 10.00, la sediul

spitalului;

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  04.01.2018,  la sediul spitalului, Biroul RUNOS.

Actele necesare înscrierii la concurs şi bibliografia sunt afişate pe pagina de internet a spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264-597453 interior 138.


DOSARUL DE CONCURS VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE:  

  • Cerere de participare la concurs
  • Copie după actul de identitate; nastere, Certif. Casatorie
  • Copie după actul de studii

–    Acte care dovedesc vechimea în muncă

  • Adeverinţă de la medicul de familie
  • Extras de cont de la BT sau BRD
  • Cazier

Fişa de aptitudine  –  Medicina muncii


TEMATICA PENTRU POSTUL DE  Ingrijitoare

  1. Protocole de curatenie si dezinfectie zilnica a saloanelor.
  2. Produse utilizate in procesul de utilizarea curateniei.
  3. Precautiuni universale
  4. ORDIN nr. 261 din 6 februarie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.