ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL – REFERENT DEBUTANT – SECTIA PNEUMOLOGIE – TBC

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: localitatea CLUJ-NAPOCA, strada B.P.HAȘDEU, nr. 6, județul CLUJ organizează concurs pentru ocuparea urmatorelor posturi vacante, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.


  • Denumirea postului: Referent debutant – Sectia Pneumologie – TBC

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • Nivelul studiilor: studii liceale (cunostinte de contabilitate constituie avantaj)

Vechime necesara ocuparii postului:

  • Vechimea nu este necesara

Dosarele de inscriere vor cuprinde:

  • Cerere de participare la concurs;
  • Copie după actul de identitate; nastere, certificat casatorie,
  • Copie după diploma de studii şi calificare;
  • Curriculum Vitae;
  • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs (de la medicul de familie);
  • Cazier;
  • Copie după carnetul de muncă şi/sau adeverinţă de vechime.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisa, practică şi interviul:  09.05.2019, ora  10.00, la sediul institutiei.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul unităţii.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 23.04.2019,ora 12 la sediul institutiei Biroul Resurse Umane.

Date contact: runos.pneumo@yahoo.com  tel: 0264 597 453 int.138


Vizualizare tematica pentru concurs