Anunt concurs pentru post contractual – 3 Asistenti Medicali, 1 Infirmiera

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” cu sediul in: loc. Cluj-Napoca, str, B.P. Hasdeu nr. 6, jud. Cluj, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul institutiei:


1. Denumirea postului: 3 posturi – Asistent Medical – post contractual

Conditii de participare la concurs:

  • Nivelul studiilor: Scoala Postliceala Sanitara
  • Vechime:  Cel putin 6 (sase) luni

2. Denumirea postului: 1 post – Infirmiera – post contractual

Conditii de participare la concurs:

  • Nivelul studiilor: Scoala generala si curs calificare-infirmiera
  • Vechime:  Fara vechime

Toate posturile sunt pe perioada nedeterminata

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

Proba scrisa: – data de 21.02.2017, orele 10:00, la sediul spitalului

Proba practica: – data de 23.02.2017, orele 10:00, la sediul spitalului

Proba de interviu: – data de 23.02.2017, orele 14:00, la sediul spitalului


Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10.02.2017, la sediul spitalului, Birou RUNOS.


Date contact: Telefon – 0040 264 597453 interior 138

Vizualizare anunt in format .pdf