ANUNT CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

Nota informare

Data de examen pentru posturile de asistent medical si sofer autosanitara se modifica si va avea loc in data de 12.12.2018 ora 09:00

Nota informare


SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: localitatea CLUJ-NAPOCA, strada B.P.HAȘDEU, nr. 6, județul CLUJ organizează concurs pentru ocuparea urmatorele posturi vacante, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului:

 1. Asistent medical debutant
 2. Sofer autosanitara

Condiţii specifice de participare la concurs:


1.Asistent medical debutant

 • nivelul studiilor: postliceale
 • vechime necesară ocupării postului: nu este necesara

2.Sofer autosanitara

 • nivelul studiilor: generale
 • vechime necesară ocupării postului: nu este necesara
 • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • Proba scrisă: data 11.12.2018, ora 9.00, la sediul institutiei.
 • Proba practică: data 11.12.2018, după afișarea probei scrise.
 • Proba interviu: data 11.12.2018, imediat după proba practică, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 03.12.2018, la sediul institutiei Biroul Resurse Umane.

Date contact: runos.pneumo@yahoo.com  tel: 0264597453 int.138


TEMATICǍ ŞI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL ASISTENT MEDICAL DISPENSARUL TBC

 • Tuberculoza pulmonara – ,,Manual de medicina interna’’ Corneliu Borundel
 • Explorarea functionala a aparatului respirator si E.C.G. de repaus si efort-,,Tehnici speciale de ingrijire  a bolnavilor’’ clasele XI,XII
 • Administrarea medicamentelor -,,Tehnici special e de ingrijire  a bolnavilor’’clasele IX,X
 • Precautiuni universale,spalarea mainilor si dezinfectia pielii,echipament personal de protectie ,Ghid practic de management al expunerii accidentale la produsele biologice’’

TEMATICǍ ŞI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE ŞOFER AUTOSANITARǍ

 • Legea Circulaţiei Rutiere – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/12.12.2002 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Regulamentul de aplicare a ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin HG 1391/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordin nr. 2011/22.11.2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească (site-ul Ministerului Sănătăţii – secţiunea Asistenţă medicală de Urgenţă)
 • Ordin 2021/2008 (site MS) privind aprobarea Normelor de aplicare ale Titlului IV din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
 • Ordin 1092/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească.
 • Legea 319/2006 a securităţii si sănătăţii în munca
 • Hotărârea de Guvern 1425/2006 modificată şi completată date prin HGR: nr. 955/2006, privind,Normele de aplicare a prevederilor Legii securităţii și sănătăţii în muncă nr.319 / 2006
 • Curs prim ajutor capitolele 2,5,6,7 și 8
 • Cunoștințe generale (mecanice și electrice) despre automobile.
 • Dan Chiriac, – Întrebări şi teste pentru obţinerea permisului de conducere auto.