Anunt concurs pentru post contractual – Muncitor Calificat „Zugrav-Vopsitor”

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” cu sediul in: loc. Cluj-Napoca, str, B.P. Hasdeu nr. 6, jud. Cluj, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul institutiei:


1. Denumirea postului: 1 post – Muncitor Calificat „Zugrav-Vopsitor” – post contractual

Conditii de participare la concurs:

  • Nivelul studiilor: Scoala Profesionala
  • Vechime:  Cel putin 9 (noua) ani

Postul este pe perioada determinata de 3 (trei) luni

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

Proba scrisa: – data de 06.03.2017, orele 10:00, la sediul spitalului

Proba de interviu: – data de 06.03.2017, orele 14:00, la sediul spitalului


Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 27.02.2017, la sediul spitalului, Birou RUNOS.


Date contact: Telefon – 0040 264 597453 interior 138

Vizualizare anunt in format .pdf