ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL STATISTICIAN

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: localitatea CLUJ-NAPOCA, strada B.P.HAȘDEU, nr. 6, județul CLUJ organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului:  1.Statistician
  • Condiţii specifice de participare la concurs:
    • Nivelul studiilor: generale
    • Vechime necesara ocuparii postului: nu este necesara
  • Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
  • Proba practică şi interviul:  07.02.2019, ora  10.00, la sediul institutiei.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul unităţii.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 28.01.2018, la sediul institutiei Biroul Resurse Umane.

Date contact: runos.pneumo@yahoo.com  tel: 0264597453 int.138