ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL – INGRIJITOR SPATII VERZI, INGRIJITOR, MUNCITOR NECALIFICAT

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” cu sediul în: localitatea CLUJ-NAPOCA, strada B.P. HAȘDEU, nr. 6, județul CLUJ organizează concurs pentru ocuparea urmatorele posturi vacante, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului:

 1. Ingrijitor spații verzi
 2. Ingrijitor
 3. Muncitor necalificat

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Nivelul studiilor: generale
 • Vechime necesara ocuparii postului: nu este necesara

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba practică şi interviul:  08.01.2019, ora  10.00, la sediul institutiei.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul unităţii.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 27.12.2018, la sediul institutiei Biroul Resurse Umane.

Date contact: runos.pneumo@yahoo.com  tel: 0264597453 int.138


DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:

 • Cerere de participare la concurs;
 • Copie după actul de identitate; nastere, certificat de casatorie, permis;
 • Copie după diploma de studii şi calificare;
 • Curriculum Vitae;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs (de la medicul de familie);
 • Cazier;
 • Copie după Carnetul de muncă şi/sau adeverinţă de vechime.