ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL – INFIRMIERA

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: localitatea CLUJ-NAPOCA, strada B.P.HAȘDEU, nr. 6, județul CLUJ organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului: INFIRMIERA – Secția Clinică Pneumologie II

Condiţii specifice de participare la concurs

  • Nivelul studiilor:
    • -studii generale
    • -curs de infirmiera
  • Vechime – nu este necesara

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • Proba scrisa: 06.06.2019, ora  10.00, la sediul institutiei
  • Proba practică şi interviul se vor stabili de catre comisie ulterior.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul unităţii.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 27.05.2019,ora 12 la sediul institutiei Biroul Resurse Umane.

Date contact: runos.pneumo@yahoo.com  tel: 0264597453 int.138