ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL – ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD PRINCIPAL

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” cu sediul în: localitatea CLUJ-NAPOCA, strada B.P. HAȘDEU, nr. 6, județul CLUJ organizează concurs pentru ocuparea urmatorelor posturi vacante, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.


Denumirea postului: Asistent medical generelist grad principal – Sectia Clinica de Pneumoftiziologie

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • Nivelul studiilor: -studii postliceale
  • Vechime necesara ocuparii postului: – minim 5 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • Proba scrisa: 21.06.2019, ora  10.00, la sediul institutiei
  • Proba practica si interviul vor fi comunicate ulterior

Actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul unităţii.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 11.06.2019,ora 12 la sediul institutiei Biroul Resurse Umane.


Date contact: runos.pneumo@yahoo.com  tel: 0264597453 int.138

Descarca tematica si bibliografie