ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: localitatea CLUJ-NAPOCA, strada B.P.HAȘDEU, nr. 6, județul CLUJ organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant temporar Asistent de laborator, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.


Denumirea postului: Asistent de laborator, grad principal

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor: Școala Postliceală Sanitară – specialitatea laborator
 • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: 5 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data 28.09.2018, ora  9.00, la sediul institutiei.

Proba practică: data 28.09.2018, după afișarea probei scrise.

Proba interviu: data 28.09.2018, imediat după proba practică, la sediul institutiei.


Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 21.09.2018, la sediul institutiei Biroul Resurse Umane.

Date contact: runos.pneumo@yahoo.com  tel: 0264597453 int.138


ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA SI PARTICIPAREA LA CONCURS

DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:  

 • Cerere de participare la concurs;
 • Copie după actul de identitate; nastere, Certif. Casatorie
 • Copie după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări şi competenţe;
 • Curriculum Vitae;
 • Certificat de Membru şi Aviz de Libera Practica de la Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;
 • Adeverinţă de participare la concurs de la Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs (de la medicul de familie);
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • Cazier;
 • Copie după Carnetul de muncă şi/sau adeverinţă de vechime.