ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: localitatea CLUJ-NAPOCA, strada B.P.HAȘDEU, nr. 6, județul CLUJ organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014:

Denumirea postului:

 • 1.Asistent medical de laborator – 1 post
 • 2.Registrator medical – 1 post
 • 3.Ingrijitor curatenie – 1 post
 • 4.Spalatoreasa – 1 post

Condiţii specifice de participare la concurs:

* Pentru postul de la punctul 1:

 • nivelul studiilor: Școala Postliceală Sanitară
 • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: 1 an

* Pentru postul de la punctul 2:

 • nivelul studiilor: Medii
 • constinte operare PC

* Pentru postul de la punctul 3:

 • nivelul studiilor: Generale

* Pentru postul de la punctul 4:

 • nivelul studiilor: Generale

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

 1. Proba scrisa:    data 09.07.2018, ora 10:00, la sediul institutiei.
 2. Proba practica: data 11.07.2018, ora 10:00, la sediul institutiei.
 3. Proba interviu:  data 13.07.2018, ora 10:00, la sediul institutiei.

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 29.06.2018, la sediul institutiei, birou Resurse Umane.

Date de contact: runos.pneumo@yahoo.com, tel: 0264 597 453 int. 138

Descarca anunt in format .pdf


ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR

BIBLIOGRAFIE:

 • Ghid practic de management al expunerii accidentale la produse bilogice – ed. II, MS 2005
 • Ghid metodologic de implementare a Programului National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei, 2015, Ordinum MS nr. 1171/21.09.2015
 • Recomandari pentru standardizarea activitatii in medicina de laborator, Vol. 1, Roeqalm, Bucuresti, 2005
 • Ord. MS 1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
 • Ord MS 961/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
 • Hotararea de Guvern nr. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu actualizari/2018

LUCRARE SCRISA, INTERVIU, EXAMEN PRACTIC


REGISTRATOR MEDICAL

TEMATICA:

 • Mediul de lucru al calculatorului
 • Microsoft Word (lansare si inchidere aplicatii, ecran word, bara de butoane standard si de formatare, crearea unui document nou, deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente, introducerea, corectarea si modificarea unui text)
 • Microsoft Excel (creare de tabele, utilizare formule simple de calcul, transfer de informatii intre Excel si Word)
 • Persoanele asigurate – Dovada calitatii de asigurat
 • Atributiile registratorului medical conform fisei postului
 • Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • Drepturile pacientului
 • Arhivarea si pastrarea actelor

BIBLIOGRAFIE:

 • Curs pentru operator calculator in Word, Excel, Windows
 • Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul VIII – Capitolul II – Persoane asigurate, modificat prin OG 8/2018; OG 18/2018; OG 88/2017
 • Ordinul CNAS 381/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat
 • Fisa postului – registrator medical
 • Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Legea 46/2003 privind drepturile pacientului
 • Legea 16/1996 privind arhivele nationale

INGRIJITOARE

TEMATICA:

 • Mod de efectuare a curateniei si protocol de curatenie si dezinfectie zilnica a saloanelor
 • Produse utilizate in procesul de utilizarea curateniei
 • Precautiuni universale
 • Dezinfectia umidificatoarelor de oxigen

BIBLIOGRAFIE:

 • Protocoale de curatenie si dezinfectie zilnica a saloanelor
 • Produse utilizate in procesul de utilizarea curateniei
 • Precautiuni universale
 • ORDIN nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

SPALATOREASA

TEMATICA:

 • Mod de efectuare a curateniei si protocol de curatenie si dezinfectie zilnica a saloanelor
 • Produse utilizate in procesul de utilizarea curateniei
 • Precautiuni universale
 • Dezinfectia umidificatoarelor de oxigen

BIBLIOGRAFIE:

 • Protocoale de curatenie si dezinfectie zilnica a saloanelor
 • Produse utilizate in procesul de utilizarea curateniei
 • Precautiuni universale
 • ORDIN nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare