CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE INGRIJITOARE

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: loc. CLUJ-NAPOCA, str.B.P.Haşdeu, nr.6, jud.Cluj, organizează concurs pentru ocuparea a următorului  post contractual, conform H.G. nr. 497/2010: Denumirea postului: – 1 post de – Îngrijitoare – pe perioadă nedeterminată, – nivelul studiilor: generale, Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Concursul va consta din: Proba practică şi […]

Anunt concurs pentru post contractual – Asistent medical generalist

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,LEON DANIELLO,, cu sediul în: loc.CLUJ-NAPOCA, str.B.P.Haşdeu, nr.6, jud.Cluj, organizează concurs pentru ocuparea a următorului  post contractual, conform H.G. nr. 497/2010: Denumirea postului: – 1 post de – Asistent medical generalist pe perioadă determinată, (3 luni) nivelul studiilor: postliceale, Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:- data de 14.12.2017, ora […]

CONCURS OCUPARE POST ASISTENT FARMACIE, GRAD PRINCIPAL

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” cu sediul în: loc.CLUJ-NAPOCA, str.B.P.Haşdeu, nr.6, jud.Cluj, organizează concurs pentru ocuparea a următorului post contractual, conform H.G. nr. 497/2010: Denumirea postului: asistent de farmacie, grad principal (1 post) pe perioadă   nedeterminată nivelul studiilor: postliceale Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:- data de 05.12.2017, ora 10.00, […]

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Spitalul  Clinic  de  Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello,, Cluj-Napoca , organizează  concurs conform Ordinului 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele funcţii specifice comitetului director: Denumirea funcţie:- Director Financiar-contabil Criterii generale de înscriere la concurs : –  au domiciliul stabil în România; – nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori […]

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR MEDICAL

Spitalul  Clinic  de  Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello,, Cluj-Napoca , organizează  concurs conform Ordinului 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele funcţii specifice comitetului director: Denumirea funcţie:- Director medical  Criterii generale de înscriere la concurs: – au domiciliul stabil în România; – nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori […]