Regulament de Organizare si Functionare

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.

(1) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello”, este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în baza Deciziei nr. 355/12.07.1973 a Comitetului Executiv al Consiliul Popular Județean Cluj, a Decretului nr. 296/1973 și Ordinul ministrului sănătății nr. 107/05.02.1993, având ca obiect principal de activitate prestarea de servicii medicale, îmbinată cu activitatea de învățământ medical, cercetare științifică medical, educație medical continuă.

(2) În funcție de specificul patologiei și a tipului de spital, este un spital clinic de monospecialitate care asigură asistență medical într-o specialitate în conexiune cu alte specialități complementare.

(3) Sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca este în municipiul Cluj-Napoca, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 6

Art. 2.

(1) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca asigură prin secțiile clinice și serviciile din structură, asistență medico-chirurgicală complexă curativă, preventivă și de recuperare a pacienților.

(2) Prin camera de gardă, spitalul asigură primul ajutor și asistență medicală de urgență persoanelor a căror stare de sănătate este critică.

(3) Pentru pacienții internați spitalul asigură și răspunde de calitatea actului medical, condiții de cazare, igienă, alimentație și prevenire a infecțiilor asoiate asistenței medicale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

(4) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca desfășoară o activitate complexă interdisciplinară care urmărește prevenirea sau reducerea la minimum a consecințelor fizice / funcționale / psihice / sociale de la debutul afecțiunii până la epuizarea restantului funcțional bio-psiho-social.

Art. 3.

Spitalul deține autorizație de funcționare emisă de Direcția de Sănătate Publică Cluj și Certificat de Acreditare emis de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, conform legii

Art. 4.

(1) Atribuțiile spitalului, activitățile și sarcinile personalului sunt reglementate prin norme elaborate de Ministerul Sănătății și supuse controlului.

(2) Problemele de etică și deontologie medicală sunt de competență, după caz, a Colegiului Medicilor, a Colegiului Farmaciștilor sau Ordinului Asistenților Medicale Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicale din România.

Art. 5.

Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern al spitalului și fișele posturilor personalului angajat sunt elaborate de către conducătorii secțiilor, laboratoarelor, compartimentelor, serviciilor și birourilor împreună cu conducerea spitalului.


Vizualizare document complet