Regulament de Ordine Interioara

Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta Comitetului Director al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca si este valabil incepand cu data de 01.01.2018.


Art.l.(1). Regulamentul Intern, intocmit conform prevederilor Legii 95/2006 si Legii 53/2003-Codul Muncii, republicata cu modificarile ulterioare, Contractului Colectiv de munca la nivel de ramura, stabileste totalitatea raporturilor individuale de munca si aplicarea reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, jurisdictia muncii, normele de disciplina muncii, sanatate si securitate in munca din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca. Regulamentul Intern se aplica tuturor angajatilor din spital, indiferent de durata contractului de munca, modalitatea de salarizare sau timpul de munca.

(2). Prevederile prezentului Regulament se aplica si pentru:

  • a)personalul incadrat intr-o alta unitate, care efectueaza stagii de pregatire profesionala, cursuri de perfectionare, specializare;
  • b)firmele care asigura diverse servicii in incinta unitatii au obligatia de a respecta Regulamentul in afara atributiilor si clauzelor prevazute in contracte incheiate intre parti (curatenia spitalului, pastrarea linitii i pastrarea integritatii bunurilor cu care intra in contact).

Art.2. Prezentul regulament de ordine interioara stabileste obligatiile angajatorului precum si pe cele ale salariatilor, cuprinde dispozitii referitoare la organizarea timpului de munca si de odihna, disciplina muncii, recompensele ce pot fi acordate, modul de aplicare a sanctiunilor disciplinare, precum si persoanele care au dreptul de a le aplica.

Vizualizare Regulament de Ordine Interioara Complet!