Programe de sanatate

Conform ordinului nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015-2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 221 din 1 aprilie 2015 si conform Hotararii nr. 206 din 25 martie 2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015-2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 208 din 30 martie 2015, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca face parte din urmatoarele Programe Nationale de Sanatate:

1.4. Program national de prevenire, supraveghere si control al tuberculozei

  • 1.4.1. Subprogram de tratament al pacientilor cu tuberculoza
  • 1.4.2. Subprogram de preventie al tuberculozei