Consiliul de Etica

1. PERSONAL CU INTEGRARE CLINICĂ

1 Prof. Dr. POP CARMEN MONICA Secția Clinică Pneumologie II

Profesor universitar

MEMBRU TITULAR

2

Dr. RAJNOVEANU RUXANDRA

Secția Clinică Pneumologie II

Asistent universitar

MEMBRU SUPLEANT

 

2. PERSONAL FĂRĂ INTEGRARE CLINICĂ

1 Dr. COSMINA MAGDAU Secția Clinică Pneumologie I

Medic Primar

MEMBRU TITULAR

2

Dr. LIVIA FILIP

Secția Clinică Pneumologie III

Medic Primar

MEMBRU TITULAR

3

Dr. ROSCA LOREDANA

Secția Clinică Pneumologie III

Medic Primar

MEMBRU SUPLEANT

4

Dr. CIORBA MIRCEA

Chirurgie Toracică

Medic Primar

MEMBRU SUPLEANT

 

3. PERSONAL SANITAR

1

As. FORNA ENIKO

Secția Clinică Pneumologie II

Asistent medical principal

MEMBRU TITULAR

2

As. FLORIN COSTAN

Secția Clinică Pneumologie II

Asistent medical principal

MEMBRU SUPLEANT

3

As. SIPOS MARIANA

Chirurgie toracică

Asistent medical principal

MEMBRU TITULAR

4

As. PESTEAN MELANIA

Dispensar TBC

Asistent medical principal

MEMBRU SUPLEANT

 

4. REPREZENTANT AL APARATULUI FUNCTIONAL AL SPITALULUI CU STUDII SIPERIOARE 

– Ec. POGACEAN ANA

 

5. SECRETAR

– As. Sef Sectie Pneumologie I ADRIANA BUZE