Consiliul de Administratie

Autoritatea de Sanatate Publica Cluj:
– Dr. Nicolae Deleanu (titular) –dir. executiv adjunct Direcţia de Sănătate Publică
– Dr. Mihai Goia-Moisescu (supleant) – medic primar


Presedinte Consiliul Judetean Cluj:
– Predescu Dumitru (titular)
– Cosnarovici Sorin (supleant)


Consiliul Judetean Cluj:
– Telceanu Mihaela Maria (titular)
– Giurgiu Mihai (supleant)


Consiliul Judetean Cluj:

– Domokos-Hancu Angela-Eugenia (titular)
– Bordea Călin (supleant)


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca:
– Conf. Dr. Muntean Valentin (titular)


Invitati:

– Dr. Vasile Mureşan – Manager Spital Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj
– Prof. Dr. Pop Carmen Monica (titular invitat) – Colegiul Medicilor
– Dr. Pop Cornel (supleant)
– Ciornei Silvia (titular invitat) – OAMMR
– Uşeri Maria (supleant)
– As. Cioroianu Stelian (titular – invitat permanent) sindicat SANITAS
– As. Costan Florin (supleant – invitat permanent) sindicat SANITAS